FAQComment

 • Mẹ tính sao?
  Lệnh thử nghiệm sẵn sàng.
 • Cái xe đó là sao? Anh dùng 15um được không?
  Độ dày bình thường khoảng 1012. Chúng ta có thể dùng 15um và cao hơn.
 • Anh có thể làm màu gì để phủ phấn? Lớp dày thuốc tẩy là gì?
  Chúng tôi có thể làm mọi màu để phủ phấn miễn là anh có thể cung cấp các vỉ vỉ. Lớp dày bình thường của lớp phấn là 60-80um.
 • Thời gian làm việc nhỏ và s ản xuất hàng loạt là bao nhiêu?
  7-10 ngày cho một thứ tự nhỏ và 25-30 ngày để đặt hàng loạt.
 • Anh có bằng chứng gì? Tiêu chuẩn của anh?
  Chúng tôi có giấy chứng nhận ISO. Tiêu chuẩn của chúng tôi là DIN, AAMA, BA, GB.
 • Thế gói đồ thì sao?
  Thông thường chúng tôi dùng ảnh nhựa và giấy vệ sinh. Chúng ta có thể làm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Độ dài tiêu chuẩn của hồ s ơ nhôm như thế nào?
  Độ dài tiêu chuẩn của kính xe bao la là 55-6 mét, chúng tôi có thể cắt tới một chiều dài cụ thể nếu bạn cần.
DON'T HESTITATE TO CONTACT US
Vì tương lai và công việc kinh doanh tốt hơn
Hãy bắt đầu ngay bây giờ
Liên hệ
Liên lạc:
Gọi cho chúng tôi :
0086-755-29991176
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176