Độ chính xác

Othello cung cấp nhôm và trên cao; dịch vụ cắt-tới-cỡ vân tay nhôm chúng tôi sản xuất. cắt dài độ cao của


là quá trình sản xuất để cắt các gai nhôm thành hai hay nhiều mảnh của một máy cắt CNC. Nó có thể được cắt thẳng hoặc cắt ngang với một số góc. Othenhôm có thể cắt BSJdZ duỗi chân bằng tất cả một chỗ chết với một sự khoan dung rất nhỏ nên tiết kiệm ngài thời gian và mất liệt liệu. Mặc dù chúng tôi có thể cắt được độ cao độ cao của nhôm, chúng tôi đề nghị các vị một giới hạn độ dài cho việc vận chuyển tốt hơn và giảm chi phí trong các phương pháp chuyển hàng khác nhau.

Bởi, nbsp; FCL ≤ 5.8m, nbsp;

Bởi, nbsp; Description ≤ 2m


Aluminum Cutting ServicesAluminum Cutting Services Supplier


Sản phẩm đùn nhôm phổ biến
Các dịch vụ đùn nhôm khác
Tin mới nhất trên blog
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176