Về nhôm

Cách sản xuất:
Khối dạng tinh khiết của nhôm không tự nhiên xuất hiện, thế nên hầu như chưa được biết đến gần đây hơn một năm trước.
Cách sản xuất:
22 12,2020
Có thể là gì?
Lớp nhôm là kim loại bạc trắng, phần 13 trong bảng tuần hoàn. Một s ự thật đáng ngạc nhiên về nhôm là kim loại phổ biến nhất thế giới.
Có thể là gì?
22 12,2020
Thuộc tính của nhôm
Những vật chất có giá trị rất hiếm. Nó là một trong những kim loại nhẹ nhất thế giới. Nhôm có thể được xử lý dễ dàng bằng áp lực cả khi trời nóng và khi trời lạnh.
Thuộc tính của nhôm
22 12,2020
Nhà tri thức
Chuyên gia sản xuất nhôm
CONTACT US
info@otalum.com
0086-755-29991176
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Get A Free Quote
DON'T HESTITATE TO CONTACT US
Vì tương lai và công việc kinh doanh tốt hơn
Hãy bắt đầu ngay bây giờ
Liên hệ
Liên lạc:
Gọi cho chúng tôi :
0086-755-29991176
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176