Biến cố và giải pháp chung trong công việc loại bỏ nhôm

In-ra-tay nhôm đươc phổ biến trên thị trường 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Cái máy đúc nhôm này có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, ví dụ như công nghiệp quang điện, các cánh cửa và cửa sổ hợp kim loại nhôm, sử dụng kính nhôm công nghiệp, các ống nhôm hoàn hảo, vân vân 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Miễn là nó liên quan đến nhôm, nó có thể sử dụng cỗ máy này 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tuy nhiên, trong công việc của máy cắt nhôm, có nhiều hoặc ít nhiều lỗi trong hoạt động 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Những lỗi sai và giải pháp phổ biến trong các xưởng luyện kim nhôm?


1 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tây cánh cụt và vân tay Động cơ chính có nhiệt độ chịu đựng quá cao


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Độ bôi trơn yếu 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Trang hướng là nghiêm trọng đấy 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân2) Giải pháp


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra và thêm chất bôi trơn 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra các phương tiện vận động, thay thế nếu cần thiết 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tây cánh cụt và vân tay Áp suất đầu của


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tốc độ cơ bản chính không đồng bộ 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tốc độ vận động không đồng bộ, và sự thay đổi lượng thức ăn 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ chính và phương tiện 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra hệ thống điều khiển và động cơ 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


3 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Tây cánh cụt và vân tay Áp suất dầu bôi trơn thấp


1) Nguyên nhân


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân hệ thống điều khiển hệ thống dầu Lube ngon\ 35; 39; Giá trị điều chỉnh áp quá thấp 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Lỗi bơm dầu hay tắc ống hút 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


2) Giải pháp


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra ống bơm dầu và ống hút dầu của


phần đúc nhôm 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Áp suất khí hay dầu đều thấp 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


1) gây ra


2) Giải pháp


(1) Kiểm tra hệ thống năng lượng của thiết bị thay đổi mạng lưới 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân BJDZ (2) Kiểm tra khả năng niêm phong của bình hay ống thủy lực 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


1) gây ra mô-men xoắn hệ thống cảnh ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Quá lớn 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kết nối chủ động và phương tiện đệm nhập không có cùng trung tâm 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra xem hệ thống chiết xuất nhôm có kim loại và các vật thể khác vào ổ khóa hay không 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Lúc bắt đầu vụ này, kiểm tra xem nhiệt độ gia tăng thời gian hay nhiệt độ có khớp với yêu cầu không 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Điều chỉnh vận động chính 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Lỗi hệ thống nạp hay không có nguyên liệu trong cái phễu 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Hệ thống quét tận dụng thành các vật cứng đóng đinh, để các vật liệu không thể đi qua được 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra chất dinh dưỡng hay chất liệu phễu 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra và lau chùi hệ thống chiết xuất 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


1) gây ra


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Chưa được nạp 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân (


B) Hệ thống chịu đựng động cơ chính hay bôi trơn kém 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


1) gây ra


D 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Bảng điều chỉnh nút không đúng, hoặc giai đoạn không đúng và có nhiễu bộ phận 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


A 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra nguồn cung cấp để giải quyết rắc rối 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


B 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Thay thế hệ thống cơ chính của máy luyện nhôm và thay thế các phương tiện nếu cần thiết 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân


2) Giải pháp


D 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân Kiểm tra bảng điều chỉnh, tháo cái vít ra và kiểm tra xem liệu con vít có gây nhiễu không 4. Thiết bị thay đổi mạng bằng nhôm chậm chạp hay không hiệu quả. Nguyên nhân
Máy ép đùn nhôm có liên quan

Tin tức liên quan về máy ép nhôm

Nhà tri thức
Chuyên gia sản xuất nhôm
CONTACT US
info@otalum.com
0086-755-29991176
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Get A Free Quote
DON'T HESTITATE TO CONTACT US
Vì tương lai và công việc kinh doanh tốt hơn
Hãy bắt đầu ngay bây giờ
Liên hệ
Liên lạc:
Gọi cho chúng tôi :
0086-755-29991176
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176