Liên lạc

 • Name

  Thêm: 22/3, COFCO Propertity Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

  Tel.+86-7205-29911Thank

  Fax: +86-7205-29991532 BSJD E-mail:

  sales@otalum.com


 • CSV FOSHAN

  Thêm: 6008, HuAya International Center, Zhuji South Road, Dali Town, Nanhai District, Phật Sơn, Guangdong, China

  Tel.+86-757-8525592

  Fax.+86-757-8525596 BSDJ zhigang@otalum.com

  zhigang@otalum.com


 • Địa chỉ nhà máy

  Thêm: Yalv St, Dawg High-tech Industry Development Zone, Zhaoqi, Guangdong, China

  Tel.+86-6758-36-88888888

  Fax:: 86-758-36-36-69810 BS810 BSddZ BSdZ


Để lại tin nhắn
Tin mới nhất trên blog
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176